Privacy- en cookie statement Bewonersplatform Wateringse Veld, organisator van het Wateringse Veld Loopfestijn

Het Bewonersplatform Wateringse Veld is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop het Bewonersplatform Wateringse Veld persoonsgegevens verwerkt van bezoekers van onze website’s.

Uiteraard worden persoonsgegevens van bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt het Bewonersplatform Wateringse Veld zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Bewonersplatform Wateringse Veld, Panamaplein 34, 2548 HJ Den Haag.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor het Bewonersplatform Wateringse Veld uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt het Bewonersplatform Wateringse Veld persoonsgegevens van u.
Deelname aan het WateringseVeld Loopfestijn of wanneer u contact heeft met het Bewonersplatform Wateringse Veld. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.

E-mail
Het Bewonersplatform Wateringse Veld verstuurt nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.
Uw E-Mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten in het Wateringse Veld. De toestemming om uw E-Mailadres te gebruiken kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een E-Mail te sturen naar het secretariaat secretariaat@wateringseveld.info van het Bewonersplatform Wateringse Veld, onder vermelding van; “Afmelden nieuwsbericht”.

Social Media.
Het Bewonersplatform Wateringse Veld gaat graag, via het web, (eigen) social media kanalen en buurtapps in dialoog met bezoekers van de social media kanalen over haar diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Het Bewonersplatform Wateringse Veld volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en buurtapps. Hierbij spant Het Bewonersplatform Wateringse Veld zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Het Bewonersplatform Wateringse Veld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, het Bewonersplatform Wateringse Veld  (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Het Bewonersplatform Wateringse Veld is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met het Bewonersplatform Wateringse Veld via secretariaat@wateringseveld.info

Cookies
Het Bewonersplatform Wateringse Veld , organisator van het Wateringse Veld Loopfestijn  maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session cookies storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. Beide type session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

JavaScript
Het eerste session cookie gebruiken we om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Session cookies storage
Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Websitestatistieken:
Wij maken geen gebruik van een statistiekprogramma.

Content van derde partijen:
– Deze website bevat geen widgets, plug-ins.
– Deze website gebruikt wel embedded content van Racetimer Europe voor het tonen van de deelnemers en/of uitslagen, de resultaten van de deelnemers van het Wateringse Veld Loopfestijn.

Wijzigingen
Het Bewonersplatform Wateringse Veld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien het Bewonersplatform Wateringse Veld een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop het Bewonersplatform Wateringse Veld uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of op socialmedia.

Den Haag, 1 januari 2018