Goede doel: Stichting Weerwolfhuizen

Door middel van het Wateringse Veld Loopfestijn willen we zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting Weerwolfhuizen.

De organisatie
Stichting Weerwolfhuizen is op 7 januari 2019 opgericht. De Stichting heeft een directeur en een raad van toezicht. De directeur van de stichting is Roland de Wolf. Zij zetten zich onbetaald en belangeloos in voor de stichting, samen met een klein team vrijwilligers. Vol enthousiasme hebben zij eind 2022 aan de Laan van Wateringse Veld in onze wijk het eerste Weerwolfhuis in Nederland met 13 appartementen gerealiseerd.

Het doel van Stichting Weerwolfhuizen
In Nederland lopen jaarlijks ongeveer 19.000 mensen jonger dan 24 jaar een vorm van hersenletsel op. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. We zien te vaak dat deze jongeren na een periode van revalidatie in een verpleeghuis belanden. Niet omdat dit voor hen de beste oplossing is, maar omdat er geen alternatief is.

Het is belangrijk dat jongeren met niet-aangeboren hersenletsel een fijne en goede woonplek hebben. Stichting Weerwolfhuizen blijft zich daarvoor inzetten. Ook in andere plaatsen dan Den Haag, waar de eerste dus draait.

Onze missie
Een zo groot mogelijke zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij bevorderen de kwaliteit van leven. Zelfstandig wonen in je eigen huis en in je omgeving biedt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Het verkleint ook de kans op complicaties en blijvende afhankelijkheid in het dagelijkse doen en laten. In de Weerwolfhuizen kunnen bewoners zoveel mogelijk eigen regie over hun leven voeren. Er is alleen ondersteuning als dat gewenst en nodig is. De stichting wil uiteindelijk overal in Nederland Weerwolfhuizen realiseren. Na het begin met de locatie in onze wijk.

Als een weerwolf…
De naam Weerwolfhuis is bewust gekozen. Een weerwolf is een mythologische figuur uit de Europese folklore. Het gaat om een mens die ’s nachts tegen zijn wil in verandert in een wolf. Tegelijk is het een uiterst krachtige figuur. Het beeld van de weerwolf is vergelijkbaar met hersenletsel: er verandert iets met je, wat je niet wilt. Je hebt daardoor extra veel kracht nodig om je leven toch te kunnen leiden zoals je dat zelf zou willen.

Wat is een Weerwolfhuis?
In een Weerwolfhuis zijn verschillende appartementen ondergebracht. Je hebt je eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken. Echt een eigen woning dus! Maar wel in een gebouw waar meer mensen met niet-aangeboren hersenletsel wonen en met een wooncoach op wie je een beroep kunt doen.

Met het Wateringse Veld Loopfestijn hopen we ook in 2024 weer een mooi bedrag op te halen, zodat het tweede Weerwolfhuis snel gerealiseerd kan worden.